นิตยสารสะบายดี บุรีรัมย์ 1771 วิว

นิตยสารสะบายดี บุรีรัมย์

นิตยสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ “สะบายดี บุรีรัมย์”  เป็นนิตยสาร FREE-COPYรายเดือน2 ภาษา (ไทย, อังกฤษ) ออกทุกๆวันที่ 20ของเดือน  ภายในเล่มได้รวบรวมเนื้อสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร ความสวยความงาม  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ข่าวสาร   ความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการส่งสารจากหน่วยงานองค์กร ผู้ประกอบการ บุคคล และธุรกิจต่างๆ ถึงผู้อ่านภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งสมาชิกในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย
ติดต่อเรา