เจ้าหน้าที่บัญชี (2 อัตรา) เงินเดือน 22,000-30,000 บาท 4887 วิว 18 ใบสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (2 อัตรา) ปฎิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์

• Prepares daily and monthly accounting transaction with supporting document
• Prepares and complete of data for tax application forms and tax submission.
• Prepares daily and monthly reconciliation and break down of account.
• Prepare correct accounting transaction.(Journal Voucher, Receipt Voucher)
• Support to accounting manager for contact with Revenue department and external auditor.
• Updating new accounting standards and new tax ruling releases
• Prepare of reconciliation, break down of account
• Support accounting manager for analyses accounting various

เงินเดือน

25,000-35,000/เดือน

สวัสดิการ

โบนัสประจำปี แบบฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ รถรับส่งพนักงาน ของขวัญสำหรับการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ งานเลี้ยงปีใหม่ สัมมนาทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ บ้านพัก เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด

จำนวนทีรับ

3

เพศ

ไม่ระบุ

วิธีสมัครงาน

กุลฤดี คามีศักดิ์ รองผู้จัดการแผนกวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุน Tel: 025981123-9 ต่อ 141 Fax: 025981130

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

• Degree(s) from reputable university, majoring in Accounting. • Minimum 2 years experience • Good command of English, • Experience in SAP, GAAP, tax law is a plus. • Strong analytical problem-solving, accuracy, communication and interpersonal skill • Computer literate.

ประสบการณ์/ปี

1-3 ปี

แบ่งปันงานนี้
Siam Modified Starch Co., Ltd. was established in 1985 as a joint venture among leading international organization. Siam Modified Starch Co., Ltd. principle business activity involves the creation of value-added products from tapioca, utilizing local agricultural resources and through the application of modern technology. The company's modified tapioca starch, sold under the "Siam Modified Starch Co.,Ltd." brand, finds application in various industries sectors, particularly the Paper, Adhesive, Textile, Food industries and are used by customers in Thailand, Asia, Europe, USA, Australia and New Zealand. We are looking for people to become part of our hard-working management team. We offer a competitive salary, commensurate with the qualifications and experience of each candidate, along with ample opportunity for advancement within the company. Candidates selected will be remunerated with a wide range of fringe benefits.